Grafisk element

Investornetværk

Struer Kommune har etableret et lokalt netværk, hvor lokale iværksættervirksomheder og investorer kan mødes.

Struer Kommune har oprettet et lokalt investornetværk, så lokale iværksættervirksomheder ikke blot får adgang til kapital, men også får mulighed for sparring med private investorer, der har særlig interesse i det vestjyske erhvervsliv.

Som en del af Erhvervsstrategi 2021 arbejder Struer Kommune med at fremme iværksætteri og understøtte væksten i mindre virksomheder. Et vigtigt led heri er at sikre adgangen til kapital, da kapitalfremskaffelse i en opstartsperiode ofte er overordentlig vanskelig, da iværksættere i sagens natur oftest har begrænsede midler selv, og der ikke er indtægter i virksomheden endnu.

Gennem et lokalt funderet setup er det målet at bringe kapitalsøgende iværksættervirksomheder sammen med privatpersoner/investorer, der har interesse i at støtte vækstvirksomheder i Struer Kommune.

Investornetværket er derfor et lokalt netværk, hvor lokale iværksættervirksomheder og investorer kan mødes, herunder også potentielle tilflyttervirksomheder og iværksættere.

Få mere information om investornetværket ved at kontakte:

Konsulent ved STARTVÆKST Struer, Helle Toftgaard på tlf.: 2924 8823 eller mail: ht@startvaekst-struer.dk
Specialkonsulent ved Struer Kommune, Claus Falk Petersen på tlf.: 5114 2631 eller mail: cfp@struer.dk